SZAKVÁLASZTÓ  

Pécsi Tudományegyetem - Környezettan

Környezettan BSc szak - Kutató szakirány - nappali tagozat tanterve
Ez egy régebbi (2012-03-13) tanterv, hivatalos forrásból is ellenőrizd a tárgyaidat!
Nem vehető fel
Felvehető
(ha meg van hirdetve)
Felvett
Teljesített
Előfeltétel
Ráépülés
Teljesített szabadon választható
- 0 kredit +
1. félév
Matematika I. előadás
Biológiai alapismeretek (Botanika, Zoológia, Biogeográfia) előadás
Kémiai alapismeretek előadás
Kémiai alapismeretek gyakorlat
Fizikai alapismeretek I.
Földtani alapismeretek előadás
Szabadon választható
∑ 30 kredit
2. félév
Matematika I. gyakorlat
Informatika I.
Biológiai alapismeretek (Botanika, Zoológia, Biogeográfia) gyakorlat
Fizikai alapismeretek II.
Földtani alapismeretek gyakorlat
Talajtan gyakorlat
Természetföldrajz és tájökológia előadás
Bevezetés a fizikai kémia mérésekbe és a kolloidkémiába előadás
Bevezetés a fizikai kémia mérésekbe gyakorlat
Szerves és biokémia
Kötelezően választható tárgyak
∑ 29 kredit
3. félév
Méréstan
Statisztika
Általános és alkalmazott ökológia előadás
Meteorológia
Környezeti analitika előadás
Környezeti analitika gyakorlat
Környezeti fizika előadás
Környezeti fizika gyakorlat
Általános és alkalmazott ökológia gyakorlat
Térinformatika
Geomorfológia - Térképtan
Kötelezően választható tárgyak
∑ 30 kredit
4. félév
Környezeti kémia előadás
Környezeti kémia gyakorlat
Környezetvédelem II. (környezettechnológia) előadás
Környezetvédelem III.
Környezetminősítés (kémiai) előadás
Biológiai környezetminősítés és monitoring előadás
Környezeti fizika laboratórium gyakorlat
Üzemgyakorlat
Radiológia, radiometria előadás
Toxikológia előadás
∑ 28 kredit
5. félév
Európai Uniós alapismeretek
Környezeti auditálás, minőségbiztosítás
Környezetegészségtan, környezeti ártalmak
Környezetvédelem I. (biotechnológia) előadás
Környezetvédelem I. (biotechnológia) gyakorlat
Környezetvédelem II. (környezettechnológia) gyakorlat
Környezetminősítés (kémiai) gyakorlat
Biológiai környezetminősítés és monitoring gyakorlat
Radiológia, radiometria gyakorlat
Toxikológia gyakorlat
Geológia - Geofizika
Környezetföldtani alapismeretek
Környezetföldtani esettanulmányok
∑ 33 kredit
6. félév
Környezetgazdálkodás, környezetvédelmi jog
Környezeti mikrobiológia
Környezetvédelem IV. (kármentesítési eljárások)
Kötelezően választható tárgyak
Szakdolgozat
∑ 30 kredit
Kötelezően választható tárgyak
Településkörnyezet
Hidrológia alapjai
Glaciológia
Élelmiszer-mikrobiológia
Éghajlatváltozás természetföldrajzi következményei
Mikrobiális ökológia alapjai
Sugárzásterhelések
Talajbiotechnológia
Környezeti hatásvizsgálatok