SZAKVÁLASZTÓ  

Pécsi Tudományegyetem - Kémia

Kémia BSc szak - vegyész szakirány - nappali tagozat tanterve
Ez egy régebbi (2010-01-01) tanterv, hivatalos forrásból is ellenőrizd a tárgyaidat!
Nem vehető fel
Felvehető
(ha meg van hirdetve)
Felvett
Teljesített
Előfeltétel
Ráépülés
Teljesített szabadon választható
- 0 kredit +
1. félév
Európai Uniós alapismeretek
Közgazdaságtan
Matematika I. előadás
Matematika I. gyakorlat
Fizikai alapismeretek I. előadás
Informatika előadás
Általános és szervetlen kémia I. előadás
Általános és szervetlen kémia I. szeminárium
Általános és szervetlen kémia I. labor
Szabadon választható
∑ 30 kredit
2. félév
Matematika II. előadás
Matematika II. gyakorlat
Fizikai alapismeretek II. előadás
Fizikai alapismeretek II. gyakorlat
Fizikai alapismeretek II. szeminárium
Általános és szervetlen kémia II. előadás
Általános és szervetlen kémia II. szeminárium
Általános és szervetlen kémia II. labor
Fizikai kémia I. előadás
Fizikai kémia I. szeminárium
Szabadon választható
∑ 30 kredit
3. félév
Fizikai kémia II. előadás
Fizikai kémia II. szeminárium
Fizikai kémia II. labor
Szerves kémia I. előadás
Szerves kémia I. labor
Analitikai kémia előadás
Analitikai kémia szeminárium
Analitikai kémia labor
Általános és szervetlen kémia III. szeminárium
Általános és szervetlen kémia III. gyakorlat
Kötelezően választható tantárgyak
∑ 30 kredit
4. félév
Fizikai kémia III. szeminárium
Fizikai kémia III. labor
Szerves kémia II. előadás
Szerves kémia II. labor
Műszeres analitika I. előadás
Műszeres analitika I. labor
Kemometria
Kemometria
Szerkezetmeghatározás a szerves kémiában
Biokémia előadás
Kötelezően választható tantárgyak
∑ 30 kredit
5. félév
Alkalmazott kémia I. előadás
Alkalmazott kémia I. labor
Üzemlátogatás
Elméleti kémia
Műszeres analitika II. előadás
Kvantumelmélet a kémiai szerkezetvizsgálatban
Kötelezően választható tantárgyak
∑ 30 kredit
6. félév
Környezeti kémia előadás
Műszeres analitika II. gyakorlat
Kolloidkémia előadás
Kolloidkémia gyakorlat
Kötelezően választható tantárgyak
Szakdolgozat
Szakmai gyakorlat
∑ 30 kredit
Kötelezően választható tantárgyak part I.
Kőzettan
Kristálytan
Méréstan előadás
Méréstan gyakorlat
Kémiai informatika
Lézerspektroszkópia
Anyagszerkezeti vizsgálatok előadás
Anyagszerkezeti vizsgálatok gyakorlat
Kémiai szenzorok előadás
Kémiai szenzorok gyakorlat
Heterociklusos kémia
Kötelezően választható tantárgyak part II.
Bevezetés a gyógyszerészi kémiába
Bioaktív vegyületek analitikája
Mindennapok kémiája
Általános és szervetlen kémia IV. előadás
Általános és szervetlen kémia IV. gyakorlat
Természetes anyagok kémiája I.
Általános és szervetlen kémia V. előadás
Szerves kémiai problémamegoldás
Természetes anyagok kémiája II.
Radiokémia