SZAKVÁLASZTÓ  

Pécsi Tudományegyetem - Földtudomány

Földtudományi BSc szak - nappali tagozat tanterve
Ez egy régebbi (2011-01-01) tanterv, hivatalos forrásból is ellenőrizd a tárgyaidat!
Nem vehető fel
Felvehető
(ha meg van hirdetve)
Felvett
Teljesített
Előfeltétel
Ráépülés
Teljesített szabadon választható
- 0 kredit +
1. félév
Méréstan
Matematikai alapok
Kalkulus előadás
Informatika előadás
Kémiai alapismeretek előadás
Kémiai alapismeretek gyakorlat
Fizikai alapismeretek I. előadás
Biológia alapismeretek I.
Meteorológia
Matematikai módszerek a földtudományokban
Csillagászat alapjai
Ásvány- és kőzettan előadás
Ásvány- és kőzettan gyakorlat
Magyarország természeti földrajza előadás
∑ 31 kredit
2. félév
Európai Uniós alapismeretek
Kalkulus gyakorlat
Informatika gyakorlat
Földtudományi alapismeretek
Fizikai alapismeretek II. előadás
Fizikai alapismeretek gyakorlat
Éghajlattan
Hidrológia és hidrogeológia előadás
Hidrológia és hidrogeológia gyakorlat
Térképtan
Szabadon választható
Magyarország természeti földrajza szeminárium
∑ 30 kredit
3. félév
Környezeti auditálás, minőségbiztosítás előadás
Földtan
Paleoklimatológia
Geomorfológia
Földtörténet és őslénytan előadás
Bevezetés a rétegtanba és teleptanba
Talajfizika
Digitális kartográfia
Távérzékelés
Geostatisztika előadás
Geostatisztika gyakorlat
Térinformatika
Terepgyakorlat I.
Rendszeres ásványtan
Geofizikai alapismeretek
∑ 35 kredit
4. félév
Földtani anyagvizsgálati módszerek
Hidrometeorológia előadás
Hidrometeorológia gyakorlat
Földi erőforrások
Kőzetmikroszkópia
Magmás és metamorf kőzettan
Szerkezetföldtan előadás
Szerkezetföldtan gyakorlat
Földtörténet
Általános őslénytan
Terepgyakorlat II-III.
Szabadon választható
∑ 30 kredit
5. félév
Kutatófúrások tervezése, értékelése
Környezetföldtan előadás
Környezetföldtan gyakorlat
Globális környezeti problémák
Energiahordozók földtana
Geokémia
Földtani szerkesztési feladatok
Szedimentológia
Rendszeres őslénytan előadás
Rendszeres őslénytan gyakorlat
Rétegtan előadás
Rétegtan gyakorlat
∑ 29 kredit
6. félév
Magyarország földtana előadás
Magyarország földtana gyakorlat
Műszaki földtan
Geoparkok, geoturizmus
Teleptan
Környezetföldtani esettanulmányok
Szakdolgozat konzultáció és védés
∑ 24 kredit