SZAKVÁLASZTÓ  

Pécsi Tudományegyetem - Biológia

Biológia BSc szak - nappali tagozat tanterve
Ez egy régebbi (2010-06-18) tanterv, hivatalos forrásból is ellenőrizd a tárgyaidat!
Nem vehető fel
Felvehető
(ha meg van hirdetve)
Felvett
Teljesített
Előfeltétel
Ráépülés
Teljesített szabadon választható
- 0 kredit +
1. félév
Matematika I. gyakorlat
Matematika I. előadás
Informatika előadás
Fizikai alapismeretek
Kémia alapozó
Kémiai alapismeretek I. előadás
Biológiai laboratóriumi alapgyakorlat
Állatszervezettan I. előadás
Növényszervezettan előadás
Növényszervezettan gyakorlat
Sejtbiológia
Szabadon választható
∑ 30 kredit
2. félév
Matematika II. előadás
Matematika II. gyakorlat
Kémiai alapismeretek I. gyakorlat
Kémiai alapismeretek II. előadás
Szerves kémia előadás
Földtudományi alapismeretek
Állatszervezettan I. gyakorlat
Állatszervezettan II. előadás
Állatrendszertan előadás
Állatrendszertan gyakorlat
Növényrendszertan előadás
Növényrendszertan gyakorlat
Szabadon választható
∑ 30 kredit
3. félév
Kémiai alapismeretek II. gyakorlat
Biokémia I. előadás
Állatélettan I. előadás
Ökológia
Specializáció - közös
∑ 30 kredit
4. félév
Biokémia I. gyakorlat
Növény- és állatrendszertan terepgyakorlat
Állatélettan I. gyakorlat
Állatélettan II. előadás
Növényélettan I. előadás
Mikrobiológia I. előadás
Mikrobiológia I. gyakorlat
Specializáció - közös
Szabadon választható
∑ 30 kredit
5. félév
Humánbiológia
Növényélettan I. gyakorlat
Biogeográfia
Genetika előadás
Molekuláris biológia I. előadás
Molekuláris biológia I. gyakorlat
Szakdolgozati konzultáció
Szabadon választható
∑ 30 kredit
6. félév
Természet és környezetvédelem
Evolúció
Etológia
Szakdolgozati konzultáció II. és védés
Specializáció - közös
Szabadon választható
∑ 30 kredit
Ajánlott szabadon választható
Európai Uniós alapismeretek
Közgazdaságtan
Környezeti auditálás, minıségbiztosítás
Biológia közös specializációs alap 3. félév
Biosztatisztika előadás
Biosztatisztika gyakorlat
Informatika gyakorlat
Fizikai mérések a biológiában előadás
Műszaki analitika előadás
Műszaki analitika gyakorlat
Szerves kémia gyakorlat
Sejt- és szövettan
Állatszervezettan II. gyakorlat
Biológia közös specializációs alap 4. félév
Fizikai mérések a biológiában gyakorlat
Szakirodalmazási ismeretek
Általános ökológia gyakorlat
Állatélettan II. gyakorlat
Biológia közös specializációs alap 6. félév
Bioinformatika előadás
Genetika gyakorlat
Biológia története
Kísérletes biológia szakirány 4. félév
Biokémia II. gyakorlat
Mikrobiológia II. gyakorlat
Mikrotechnika előadás
Mikrotechnika gyakorlat
Toxikológia előadás
Kísérletes biológia szakirány 5. félév
Növényélettan II. gyakorlat
Molekuláris biológia II. gyakorlat
Alkalmazott mikrobiális technológiák
Állat-biotechnológia
Toxikológia gyakorlat
Funkcionális szövettan
Kísérletes biológia szakirány 6. félév
Bioinformatika gyakorlat
Neurobiológiai modellek
Mikrobiális kölcsönhatások molekuláris alapjai
Populációgenetika
Szupraindividuális biológia szakirány 4. félév
Hidrobiológia alapjai
Talajtan
Növényismeret
Állatismeret
Szupraindividuális biológia szakirány 5. félév
Növényökológia
Állatökológia
Botanika monitoring
Zoológiai monitoring
Alkalmazott növénytan
Alkalmazott állattan
Szupraindividuális biológia szakirány 6. félév
Növénytársulástan alapjai
A növényvilág védelme
Az állatvilág védelme
Terepbiológiai és preparálási gyakorlat
Populációgenetika